Koi Bento - Leichhardt

Japanese Sushi

123 Norton Street, Leichhardt, 2040

Delivery from 11:30

Your order